Skip to content
Portada » El poliesportiu

El poliesportiu

Quan l’arquitectura actual a les grans ciutats promou la necessitat de disposar d’espais oberts, L’Hospitalet de Llobregat proposa la construcció d’edificis enormes rodejats de carrers minúsculs. L’Ajuntament argumenta que d’aquesta manera pot posar al servei de la ciutadania una gran quantitat d’instal·lacions en un espai reduït, però la qüestió és si l’edificació en alçada d’aquestes instal·lacions, una sobre l’altre, i sense deixar un espai raonable amb els habitatges veïns és coherent amb el model de ciutat que volem les persones que hi vivim.

Les enormes dimensions del nou poliesportiu de Gasòmetre requereixen que, per poder construir-lo, s’hagi de modificar el Pla General Metropolità perquè excedeixen tan l’alçada com la superfície màximes edificables previstes en la regulació actual.

Això afecta directament a les persones que viuen en els edificis veïns, que es van fiar erròniament de l’Ajuntament i dels seus projectes. A continuació es pot observar una imatge extreta del Pla General Metropolità, aprovat el 23 de maig de 2006, que mostra les dimensions del poliesportiu planificat (identificat amb la lletra P) i pel que estava previst que no superés els 7 metres d’alçada.

Poliesportiu segons el Pla General Metropolità aprovat el 23 de maig de 2006

Amb la nova volumetria es pretén edificar un poliesportiu que arribarà als 19 metres d’alçada, que ocuparà la totalitat de la parcel·la del Gasòmetre i pel que els seus límits se situaran a pocs metres dels habitatges existents a la zona. L’afectació a les persones que hi viuen serà evident: falta de llum solar, problemes de privadesa, entre molts d’altres.

Aquest projecte posa de manifest que L’Hospitalet de Llobregat torna a apostar per un pla urbanístic més propi d’èpoques pre-constitucionals, dels anys 60, amb edificis alts, construïts un al costat de l’altre i separats per carrers minúsculs, sense un espai raonable que els separi.

En la imatge següent es pot veure la comparativa de l’alçada respecte els edificis veïns. A la dreta hi apareixen representats en secció vertical els habitatges del carrer Gasòmetre i a l’esquerra els del carrer Cooperativa.

A més, fent un estudi de l’espai disponible a la parcel·la del Gasòmetre, tenint en compte els 15 metres de separació amb els edificis veïns, s’observa que la superfície és insuficient per ubicar-hi els 4300 m2 que ha d’ocupar el poliesportiu segons la informació que va publicar el propi Ajuntament durant el procés participatiu. Així, l’Ajuntament o bé haurà de reduir les instal·lacions esportives que oferirà o bé haurà d’augmentar la seva volumetria, fent-lo encara més alt i reduint la distància amb els edificis veïns.

Els poliesportius de L’Hospitalet de Llobregat

Si observem una vista aèria dels poliesportius existents actualment podem comprovar que tots ells s’han ubicat relativament separats dels habitatges que els rodegen mitjançant zones d’arbrat i places, oferint espais oberts al veïnat i donant un respir a zones d’alta gentrificació. Tot el contrari del que l’Ajuntament pretén construir a la parcel·la del Gasòmetre.